“ Järki ja tunteet ”

Liikkuvan kuvan mahtava voima on sen mahdollisuudessa herättää tunteita,
kysymys on vain siitä, minne tunteiden halutaan katsojaa viedä.